Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ik ben Rik van der Velden, wonend en werkend in Eindhoven, en ik heb een schat aan ervaring opgedaan in bijna 30 jaar als architect.

Ik richt mij op het maken van aansprekende gebouwen met een goede synthese tussen functionaliteit, kwaliteit en vormgeving. De mogelijkheden van opdracht en situatie keer ik binnenstebuiten om de meest optimale planvorming te vinden. Korte lijnen met de opdrachtgever vind ik essentieel en met hoge betrokkenheid en intensieve inzet kom ik tot een maximaal resultaat.

Veel ervaring heb ik opgedaan in opgaven voor bedrijfshuisvesting met een hoge component techniek, ontwerpen rond de logistiek van het bedrijfsproces en speciale projectaanpak voor razendsnelle realisatie.
Meestal ontbreken aan klantzijde programma’s van eisen en bekendheid met het bouwproces. Dus moet ik ze van begin tot eind bevragen en meenemen in het proces. Tegelijkertijd ben ikzelf onbekend met hun bedrijfsvoering, dus moet ik scherp zijn op wat ik niet weet.
Daarmee vergt dit type ontwerpopgave een tijdlang analyseren, puzzelen, varianten vergelijken en discussiëren met alle betrokkenen om te komen tot een optimaal resultaat dat breed gedragen wordt.

kortom: ik lever maatwerk, geen herhaling.

Ik ben slagvaardig in het ontwerpen en begeleiden van kleine- zowel als grootschalige projecten. Graag werk ik voor klanten die open staan voor duurzaamheid maar ik forceer hierin niets. Door internationale projecten is communiceren in andere talen, met name Engels, geen probleem meer. En bij hoge complexiteit navigeer ik makkelijk tussen alle technische disciplines en acteer dan als design manager en hoofd van het ontwerpteam. Ik vind het leuk om met al die verschillende mensen te sparren, hun ideeën te leren kennen en in te voegen in mijn projecten. Dat geldt zowel voor mijn eigen team als de partners waarmee we samenwerken.

Naast gebouwontwerpen produceer ik ook haalbaarheidsonderzoeken, masterplanning, ontwerpen voor volcontinue bedrijfsprocessen of andere complexe situaties. Hierbij is het handig dat ik BIM, virtueel bouwen in 3D, standaard gebruik vanaf de start van elk ontwerptraject. Dat geeft de klant een goed en concreet beeld van het plan waar deze met behulp van een app vrij doorheen kan dwalen. Dit maximeert zijn vermogen om tijdig veranderingen aan te brengen.

Naast ontwerpen voor de utiliteit werk ik ook aan nieuwbouw, verandering en uitbreiding van woningen.
Ook dit zijn uitdagende ontwerpprocessen, met name wanneer er duurzaamheidsambities op tafel komen of anderszins de lat hoog wordt gelegd.