GMP faciliteit ergens in Nederland

In het kader van een haalbaarheidsonderzoek heb ik in samenwerking met Kropman Contamination Control een structuurontwerp in varianten gemaakt.
Het betreft een GMP faciliteit gesitueerd in Nederland waarbij de netto-omvang van de de cleanrooms in de varianten varieert van 1.600 tot 2.400 m2.
Inclusief techniekruimten, kantoren en opslag varieert het bruto oppervlak van 5.500 tot 8000 m2.

De faciliteit moest gerealiseerd worden in een bestaand sciencepark waarbij de architectuur moet aansluiten op het Nederlandse karakter van het park, te weten: weilanden, sloten en rietkragen.
De varianten zijn geoptimaliseerd t.a.v. flexibiliteit en minimalisering van de logistieke overhead die de diverse classificaties van de functionele ruimten met zich mee brengen: kleedruimten, sluizen voor personeel en materiaal en gangen met trappen en liften.