masterplanning – ASML Veldhoven

Met nieuwe typen machines had ASML nieuwe cleanrooms nodig en meer kantoor- en parkeerruimte. De beperkte capaciteit op het terrein noopte tot bijzondere oplossingen: de kantoren zijn op de cleanroomgebouwen geplaatst en de parkeergarage is gesitueerd tussen snelweg en ASML-gebouwen.
Deze opzet werd in 2006 bepaald in een eerste masterplan waarna de eerste fasen van de gebouwen zijn ontwikkeld en gebouwd. In 2009 is een tweede en uitgebreider masterplan opgesteld dat de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 stroomlijnt. Door de gunstige marktomstandigheden loopt ASML enige jaren voor op de daarin voorziene ontwikkelingen.

Een masterplan functioneert als richtsnoer in discussies over investeringen voor de kortere termijn. Voor ASML is het masterplan vanuit haar eigen marktprognoses ontwikkeld. De daarbij benodigde productie- en logistieke behoeften zijn uitgezet in de tijd inclusief alle bijbehorende ondersteunende functies.
Dat heeft geleidt tot een serie ruimtelijke scenario’s om de consequenties van de behoeften op de campus in kaart te brengen zodat structuren en bijbehorende keuzes scherp in beeld kwamen. Dit werkte informatief en overtuigend voor de diverse betrokken partijen waarop zij gezamenlijk één lijn konden kiezen.